Saraf Family Anantnag

Aant Ram Saraf          
Vass Ram Saraf  Zoonmall           
Nath Ram Saraf    Arenmal           
Saroof  Nath Saraf     Prabavati Tickoo(Batsargam)          
           
Saroof Nath Saraf  Prabavati (Tickoo)'s Children          
Arjan Nath Saraf  Soomavati Koul(Harmohalla Ang.)          
Niranjan Nath Saraf   Oma Shari Bhat(Kilam, Kulgham)          
Kamla Shari Saraf  Traloki Nath koul (Wanpoh)          
Pran Nath Saraf      Sheela Zutshi(Ang.)          
Parmisharee Saraf   Makhan Lal Thaploo(Anantnag)          
           
           
           
Arjan Nath Saraf  Soomavati Koul's Children :- Vijay Kumari(Ang.) Basanti Saraf Roshan Lal koul(Hardturoo Anantang Droveji Saraf  Ranjani Ganjoo(Wanpoh) Sudesh Kumari Saraf Inderjeet Tickoo(Bijbehera Ang.) Rajinder Kumar Saraf  Anjali Bhat(Boshu Tral)
Niranjan Nath Saraf  Oma Shari Bhat 's Children:- Pushpa Saraf  Ashok Pandita(Sgr.) Surinder Saraf  Ranjani Bhan(Sgr.) Kuldeep Saraf  Jeevan Asha Koul(Sgr.) Rita Saraf  Pawan Durani(Sgr.)  
Kamla Shari Saraf Traloki Nath koul (Wanpoh)  Children :- Kundan Koul  Chaman Lal Zutshi(Ang) Verender Koul  Kiran Pandita(Ramhal)      
Pran Nath Saraf  Sheela Zutshi Children  :- Anita Saraf Nisha Saraf Anoop ji Akhoon(Kupwara) Arvind Saraf  Arushi Koul(Sgr.)    
Parmisharee Saraf  Makhan Lal Thaploo(Anantnag) Children:- Daizy Thaploo  Bittu Ji Handoo(Ang) Krishan Murari Thaploo  Kanchan Dhar(Firsal,Kulgham) Sanjay Thaploo  Pushpanjali Chowdhary(Jodhpur)    
           
Vijay Kumari        ----------              ------------              ------------------    
           
Basanti Saraf  Roshan Lal koul(Hardturoo Anantang) Children's: Sanjay Kumar koul  Sarojni Pandita(Tral) Preetma Koul  Sanjay Sathu(Shopian) Bundna Koul  Veerji wangoo(Shopian)    
                                                                                                       Grandchildren Medha Koul Ishata Sathu Rudrakshi Wangoo    
    Vibuti Sathu      
           
Droveji Saraf  Ranjani Ganjoo Children's:- Shalin Saraf  Nidhi Ambardar(Sgr.) Swati Saraf  Ashwani Bhat(Khrew,Sgr.)      
                                                       Grandchildren: Atharva Dhruv Saraf Avneesh Bhat      
  Athalia Saraf Neevan Bhat      
           
Sudesh Kumari Saraf Inderjeet Tickoo(Bijbehera Ang) Neha Tickoo Bibhas Mattoo(Sgr.) Youginder Tickoo      
           
Rajinder Kumar Saraf  Anjali Bhat's Children Sakshi Saraf Ankit Saraf      
           
           
Pushpa Saraf  Ashok Pandita(Sgr.)'s Children: Mohit Pandita  Mega  Koul        
                                                       Grandchildren: Aduit Pandita        
           
Surinder Saraf   Ranjani Bhan's Children:- Dheer Saraf Akhil Saraf      
           
           
Kuldeep Saraf  Jeevan Asha Koul'Children:- Surbi Saraf Sakshi Saraf Pranabroy(Shobit)Saraf    
           
Rita Saraf  Pawan Durani(Sgr.) Children:- Abhishek Durani Priyanka Durani      
           
Kundan Koul  Chaman Lal Zutshi(Antng) Children:- Archana Zutshi  Sudharkar Raw(Pune) Sandeep Zutshi      
                                                                                    Grandchildren:- Sudit Raw        
           
Verender Koul     Kiran Pandita's Children:- Bhawana Koul   Ashutosh Kumar(Ranchi,Jharkand) Vineet Koul  Akansha Kattal(Ang.)      
                                                       Grandchildren: Abeer        
  Shrida        
           
Anita Saraf's Child:- Ashrey Saraf        
           
Nisha Saraf  Anoop ji Akhoon(Sgr.) Child:- Tapsi Akhoon        
           
Arvind Saraf    Arushi Koul's Children:- Aradhaya Saraf Aryan Saraf      
           
Daizy Thaploo  Bitu Ji handoo(Anantnag) Children:- Siddanth Handoo Udesh Handoo      
           
Krishan Murari Thaploo  Kanchan Dhar's Children:-  Simmran Thaploo Suhasni Thaploo      
           
Sanjay Thaploo   Pushpanjali Chowdhary Urvi Thaploo Aayushree Thaploo      

Late Sh. Saroop Nath Saraf and Smt. Prabavati Saraf

Late Sh. Arjan Nath Saraf

Late Sh. Niranjan Nath Saraf and Smt. Oma Shri Saraf


Online Chat

© 2018 - All Rights Reserved