#

Ya Devi Sarvbuteshu Matra Ruupain Sanasthitha, Namastasay Namastasay Namastasay Namo Namah.                     Harmoakh Bartal Praarai Madano Yi Daphaam Ti Laagyo Poash Daphaam sheryi Lagai Madano Yi Daphaam Ti Laagyo.

web page hit counter free

General Kashmiri Bhajans

Kashmiri Bhajan...

Man Mashrith-Ya...

Azz Kenh Na Saa...

Deke Baje Dede ...

Panchastavi 2nd...

Hay Tav Vanvun...

Panchastavi 4th...

Panchastavi 3rd...

Panchastavi In ...

Panchastavi By ...

Zindai Zoo By G...

Katyu Chukh Nun...

Bhawani Shastra...

Lal Vakh; Aise ...

Bel Ti Madhaw-K...

Harmokh Bartal ...

Om Shri Ganesha...

He Sada Shiv Sh...

Om Shree Ganesh...

Mahimnapar Sutr...

Mahimna Par By ...

Panchastavi By ...

Maej Sharikaey ...

Aaisay Sharan K...

Ba Maejai Kehte...

Gauri Amba ...

© 2018 - All Rights Reserved