#

Considered a saint and an avtar by his Devotee

General Kashmiri Bhajans

Panchastavi 2nd...

Hay Tav Vanvun...

Panchastavi 4th...

Panchastavi 3rd...

Panchastavi In ...

Panchastavi By ...

Zindai Zoo By G...

Katyu Chukh Nun...

Bhawani Shastra...

Lal Vakh; Aise ...

Bel Ti Madhaw-K...

Harmokh Bartal ...

Om Shri Ganesha...

He Sada Shiv Sh...

Om Shree Ganesh...

Mahimnapar Sutr...

Mahimna Par By ...

Panchastavi By ...

Maej Sharikaey ...

Aaisay Sharan K...

Ba Maejai Kehte...

Gauri Amba ...