#

Considered a saint and an avtar by his Devotee

Hindi Bhajans

Adharam Madhuram- Madhurashtakam-

Bhajans By Lata Mangeshkar

© 2017 - - All Rights Reserved